Elfiskeri Alling å november 2022

Elfiskeri Alling å 5. november 2022.

Så kom dagen, hvor der skulle arbejdes for vedligeholdelse af åens ørredbestand.

Interessen for deltagelse var større end ventet. P- pladsen ved Nybro var godt fyldt op, og ialt ca. 15 personer mødt op for at være med.

Vejrguderne tilgodeså os med blåt og godt vejr i en ellers grå tid.

Båd og udstyr blev søsat og alt var klart -men generatoren nægtede at levere den forventede strøm. Det gav fra start   et tidstab, og dagen igennem nogle udfordringer.                                                                                                                               Men i gang kom den, og opstrøms Nybro kom elektroden i vandet, og de første fisk i båden – men optimalt fungerede det ikke.  Lidt bedre blev det da elektroden blev udskiftet med en mindre – grundet grumset vand  pga. forgående dages meget regn.   

                                                                                                                                                                                                                            Efter kaffepausen gik det bedre  nedstrøms, og lidt over middag sagde tallet 33 hunner og 14 hanner – nok til at opfylde både vores kvote og forventninger.  Størrelsen var lidt polariseret med store og små fisk – mellemfisk på 2-3 kilo var færre end vanligt – hvilket gav  nogle tanker om en svag årgang.                                                                                                                                                                                                     Største hunfisk fisk var på ca. 75 cm og største han ca. 80 cm. Større hanfisk blev set, men de var svære at nette pga. størrelsen.  Nogle fisk havde finneskader, som måske kan skyldes krebsekontakt ?

Biodiversitetenvar ikke stor, men en del skaller og aborrer og enkelt skrubbe blev set.

Alt ialt en godkendt, men krævende dag for nogle deltagere. Men også en dag som vanligt som gav gode mulighed for hyggeligt samvær med udveksling af erfaringer om den interesse vi deler . Bl. a. kunne Carsten Nørgaard   berette om en Canada tur til Vancouver Island, hvor klimaproblemet i den grad havde sat sine spor med udtørring af de fleste af øens floder, hvilket  forhindrede laksenes i opgang med groteske  følger. Ovenikøbet havde himlen været sløret grundet skovbrande i USA – så der er det måske ikke en god ide at lægge næste fiskeferie.

Tak til alle deltagere for et godt stykke arbejde.                                                                                                                                                   Og stor tak til Jens Hougaard og Bent ? for transport af udbyttet til Skibelund Dambrug.

Poul Jeppesen

Nb.Generatoren bliver sendt til et ekstra syn hos leverandøren med en forventning om, at det forebygger fremtidige problemer.

Nyhedsbrev august 2022

Opfølgning på grødeskæringen i Allingåen 
Ved sidste grødeskæring i Allingåen var der efterfølgende en del debat om måden, den var blevet udført på. 

Klubben har efterfølgende skrevet til den ansvarlige for grødeskæringen hos kommunerne, og vi har derefter holdt et konstruktivt møde ved åen. 

Konklusionen på mødet blev, at der var begået fejl ved den sidste grødeskæring. Disse fejl vil fremadrettet ikke blive gentaget. 

I den forbindelse har det været vandplejegruppen ved Lars Hougaard godt assisteret af Henrik Thygesen og Niels Jepsen, der har været de bærende kræfter med formanden på sidelinien. 

Ny mand til Gudenåens Ørredfond 
I øjeblikket har RSK kun en person i Gudenåens Ørredfond (GØF) – nemlig næstformand Per Hørdum. Vi bør have to, der kan varetage klubbens interesser og give en hånd til arbejdet i GØF. 

Hvis der er nogen, der er interesseret, kan de kontakte Per Hørdum for nærmere info om arbejdets art.  Per har mobilnummer 22364242. 

Fangstregistrering 
Husk at man skal indrapportere sin fangst af havørred, laks og gedde fanget på klubbens fiskevand i Allingåen og Gudenåen. 

Dette gælder både hjemtagne og genudsatte fisk. 

Fiskene skal registreres senest 5 dage efter fangsten. 

Sommeren har vist, at enkelte har haft en noget alternativ holdning til disse regler. 

Overholdelse af disse er en forudsætning for benyttelse af vores fiskevande. 

Start på klubaftener 
Vores klubaftener starter igen tirsdag d.06. september. Som altid bestemmes indholdet af disse af de fremmødte, så vi er altid åbne for gode ideer. 

Grønt vedligehold ved Gudenåen 
Vores stykke ved Gudenåen er her i sommervarmen groet helt til. Det er derfor nødvendigt at lave noget grønt vedligehold deroppe.  Det vil vi gøre onsdag d.07. september fra kl.18:00. Som sædvanligt medbringer jeg en buskrydder, men vi kan altså også godt bruge hjælp fra medlemmerne. Ellers bliver det svært at fiske laks på vores stykke senere på året. 

Tilmelding på aktiviteten på facebook eller på formand@randerssportsfiskerklub.dk 

Hjælp til udlægning af spange ved Allingeåen 
De to øverste spange på vores stykke i Allingåen trænger kraftigt til udskiftning. Bestyrelsen er derfor gået i gang med at lave to nye spange. 

Når vi er klar til at lægge dem ud til åen, vil vi bede om hjælpere til den pågældende dag/aften. Vores lodsejer Poul Erik har allerede lovet at hjælpe med maskinkraft, så spangene kan blive bragt næsten helt ud på de rette steder ved åen. 

Senest har klubben investeret i et motordrevet pælebor, så vi nogen lettere og uden at beskadige stolperne kan få monteret spangene. 

Men som sagt så kommer der nærmere info om sagen. 

Aborrekonkurrencen 
Klubbens årlige åbne aborrekonkurrence afholdes lørdag d.10. september. Læs mere på www.aborrekonkurrencen.dk 

Gudenåkonkurrencen 
Gudenåkonkurrencen finder sted fra fredag d.16. september kl.16:00 til lørdag d.17. september kl.16:00. Læs mere under www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2022.aspx 

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 22. marts 2022 klokken 19:00 i RSK’s klublokale Høvejen 17, 8940 Rander SV.

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskabet
    4. Orientering fra diverse udvalg
    5. Indkomne forslag
    6. Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

På valg til bestyrelsen er flg.:
    – Per Hørdum – Genopstiller
    – Kåre B. Kjeldsen – Genopstiller

Valg af to suppleanter

Valg til Ørredfonden
    Per Hørdum
    Poul Jeppesen

Revisorer:
    Jens Hagensen
    Preben Nielsen

    8. Eventuelt

Bestyrelsen fremlægger til godkendelse et helt nyt sæt vedtægter til afløsning af de gamle love. Se det vedhæftede.

   

Indkomne forslag:

RSK medlemskab af Danmarks Sportsfisker Forbund. Forslag stillet af Niels Jepsen.