RSK Facebook


RSK tilbyder fiskeri på et dejligt stykke af af Skørring Å og Alling Å 
med udløb til Randers Fjord via Grund Fjord. 

Elfiskeriet på mindre end 500 m af Alling Å gav  i 2008 71 fisk på to timer - 
den største på mere end 90 cm.
De seneste år har givet fisk på 10,2 kg - 9,2 kg og 8,5 kg til heldige lystfiskere

Opgangen er lidt sen som i de fleste mindre vandløb, men charmen
 ved en tæt kontakt med fisken er så meget større for dig, der kan 
lide de små vande.

   Allingaahavoerred 10 20 kg 99 Max Thomsen

 

 

fiskevand allingaa

  

Dagkort til Skørring og Alling Å koster 125,- kr

Dagkort kan købes ved at klikke på dette link: Fiskekort.dk.

Bemærk at Allingåen er fredet fra d.16.NOV til og med d.28(29)FEB for 
medlemmer og fra d.1. NOV til 28(29) FEB for dagkortfiskere.