Klubaften aflyst

Vi aflyser vores klubaften på tirsdag og næste tirsdag, således at vi først mødes igen tirsdag d.05. januar.

Begrundelsen for dette er dels manglende fremmøde og den kendsgerning, at der er flere af de faste, der ikke kommer på tirsdag.

Den stigende smitte i samfundet bidrager også til beslutningen.