Udskydelse af generalforsamling

På grund af den udbredte smitte af COVID 19 overalt i samfundet, har bestyrelsen besluttet, at udskyde klubbens generalforsamling til tirsdag d. 22. marts 2022.

Der vil snarest blive udsendt en opdateret dagsorden til generalforsamlingen, som klubbens medlemmer vil modtage på mail.

På vegne af bestyrelsen
Jan Hyllested