Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 22. marts 2022 klokken 19:00 i RSK’s klublokale Høvejen 17, 8940 Rander SV.

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskabet
    4. Orientering fra diverse udvalg
    5. Indkomne forslag
    6. Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

På valg til bestyrelsen er flg.:
    – Per Hørdum – Genopstiller
    – Kåre B. Kjeldsen – Genopstiller

Valg af to suppleanter

Valg til Ørredfonden
    Per Hørdum
    Poul Jeppesen

Revisorer:
    Jens Hagensen
    Preben Nielsen

    8. Eventuelt

Bestyrelsen fremlægger til godkendelse et helt nyt sæt vedtægter til afløsning af de gamle love. Se det vedhæftede.

   

Indkomne forslag:

RSK medlemskab af Danmarks Sportsfisker Forbund. Forslag stillet af Niels Jepsen.