Nyhedsbrev august 2022

Opfølgning på grødeskæringen i Allingåen 
Ved sidste grødeskæring i Allingåen var der efterfølgende en del debat om måden, den var blevet udført på. 

Klubben har efterfølgende skrevet til den ansvarlige for grødeskæringen hos kommunerne, og vi har derefter holdt et konstruktivt møde ved åen. 

Konklusionen på mødet blev, at der var begået fejl ved den sidste grødeskæring. Disse fejl vil fremadrettet ikke blive gentaget. 

I den forbindelse har det været vandplejegruppen ved Lars Hougaard godt assisteret af Henrik Thygesen og Niels Jepsen, der har været de bærende kræfter med formanden på sidelinien. 

Ny mand til Gudenåens Ørredfond 
I øjeblikket har RSK kun en person i Gudenåens Ørredfond (GØF) – nemlig næstformand Per Hørdum. Vi bør have to, der kan varetage klubbens interesser og give en hånd til arbejdet i GØF. 

Hvis der er nogen, der er interesseret, kan de kontakte Per Hørdum for nærmere info om arbejdets art.  Per har mobilnummer 22364242. 

Fangstregistrering 
Husk at man skal indrapportere sin fangst af havørred, laks og gedde fanget på klubbens fiskevand i Allingåen og Gudenåen. 

Dette gælder både hjemtagne og genudsatte fisk. 

Fiskene skal registreres senest 5 dage efter fangsten. 

Sommeren har vist, at enkelte har haft en noget alternativ holdning til disse regler. 

Overholdelse af disse er en forudsætning for benyttelse af vores fiskevande. 

Start på klubaftener 
Vores klubaftener starter igen tirsdag d.06. september. Som altid bestemmes indholdet af disse af de fremmødte, så vi er altid åbne for gode ideer. 

Grønt vedligehold ved Gudenåen 
Vores stykke ved Gudenåen er her i sommervarmen groet helt til. Det er derfor nødvendigt at lave noget grønt vedligehold deroppe.  Det vil vi gøre onsdag d.07. september fra kl.18:00. Som sædvanligt medbringer jeg en buskrydder, men vi kan altså også godt bruge hjælp fra medlemmerne. Ellers bliver det svært at fiske laks på vores stykke senere på året. 

Tilmelding på aktiviteten på facebook eller på formand@randerssportsfiskerklub.dk 

Hjælp til udlægning af spange ved Allingeåen 
De to øverste spange på vores stykke i Allingåen trænger kraftigt til udskiftning. Bestyrelsen er derfor gået i gang med at lave to nye spange. 

Når vi er klar til at lægge dem ud til åen, vil vi bede om hjælpere til den pågældende dag/aften. Vores lodsejer Poul Erik har allerede lovet at hjælpe med maskinkraft, så spangene kan blive bragt næsten helt ud på de rette steder ved åen. 

Senest har klubben investeret i et motordrevet pælebor, så vi nogen lettere og uden at beskadige stolperne kan få monteret spangene. 

Men som sagt så kommer der nærmere info om sagen. 

Aborrekonkurrencen 
Klubbens årlige åbne aborrekonkurrence afholdes lørdag d.10. september. Læs mere på www.aborrekonkurrencen.dk 

Gudenåkonkurrencen 
Gudenåkonkurrencen finder sted fra fredag d.16. september kl.16:00 til lørdag d.17. september kl.16:00. Læs mere under www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2022.aspx 

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 22. marts 2022 klokken 19:00 i RSK’s klublokale Høvejen 17, 8940 Rander SV.

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskabet
    4. Orientering fra diverse udvalg
    5. Indkomne forslag
    6. Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

På valg til bestyrelsen er flg.:
    – Per Hørdum – Genopstiller
    – Kåre B. Kjeldsen – Genopstiller

Valg af to suppleanter

Valg til Ørredfonden
    Per Hørdum
    Poul Jeppesen

Revisorer:
    Jens Hagensen
    Preben Nielsen

    8. Eventuelt

Bestyrelsen fremlægger til godkendelse et helt nyt sæt vedtægter til afløsning af de gamle love. Se det vedhæftede.

   

Indkomne forslag:

RSK medlemskab af Danmarks Sportsfisker Forbund. Forslag stillet af Niels Jepsen.
   

Udskydelse af generalforsamling

På grund af den udbredte smitte af COVID 19 overalt i samfundet, har bestyrelsen besluttet, at udskyde klubbens generalforsamling til tirsdag d. 22. marts 2022.

Der vil snarest blive udsendt en opdateret dagsorden til generalforsamlingen, som klubbens medlemmer vil modtage på mail.

På vegne af bestyrelsen
Jan Hyllested

Vedr. generalforsamling 2022

Bestyrelsen vil d. 18. januar 2022 træffe beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen afholdes som planlagt eller udskydes ud fra de nuværende coronarestriktioner.

Endvidere afholdes der indtil videre ikke klubaftener.

Godt nytår 🎉

Kære medlemmer i Randers Sportsfisker Klub,

Først og fremmest ønskes I alle en glædelig (bag)(h)jul og et godt og fiskebringende nyt år.

Det vigtigste i dette er som altid indkaldelsen til generalforsamling d. 25. jan 2022.

Der er dog et stort forbehold, fordi i skrivende stund ser det ikke lyst ud for afviklingen af generalforsamlingen. Igen er det coronaspøgelset, der viser sit grimme ansigt…

Så selvom vi nu skriver, at generalforsamlingen afholdes 25. januar 2022, skal I holde øje med facebook eller hjemmesiden, hvor vi vil opdatere jer på afvikling eller udskydelse af denne.

Til gengæld bliver der nok at drøfte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlægger et ny sæt vedtægter til afløsning af vore meget gamle love.

Endvidere er der indkommet et forslag om optagelse i Danmarks Sportsfisker Forbund.

Se dagsorden og udkast til de reviderede klubvedtægter i PDF link neders i dette opslag.

På bestyrelsens vegne

Jan Hyllested

Formand RSK

Klubaften aflyst

Vi aflyser vores klubaften på tirsdag og næste tirsdag, således at vi først mødes igen tirsdag d.05. januar.

Begrundelsen for dette er dels manglende fremmøde og den kendsgerning, at der er flere af de faste, der ikke kommer på tirsdag.

Den stigende smitte i samfundet bidrager også til beslutningen.

Elfiskeri 2021

ELFIKERI ALLING Å 2021

1. lørdag i nov. er blevet den udvalgte dato – og i år var det et godt valg. Vejret var gråt, roligt og uden regn. Vandet havde en passende højde, men var noget grumset – det gav en lidt urolig generator i starten, men da den først kom igang fungerede den fint. Det samme med bådmotoren, som insisterede på benzin inden den ville arbejde – det fik den så og kørte fint. Udstyret havde Per Hørdum hentet i depotet ved Skibelund.

Ca 10 mand mødte op – de fleste med god erfaring.Så mænd og udstyr fik det hele til at hænge sammen, og kunne tage hul på de første to træk opstrøms Nybro. De leverede på kort tid 17 fisk – heraf 7 hanner, som sidste år var en mangelvare. Nedstrøms Nybro var fangstfrekvensen knap så stor, men da vi nåede middag, sagde tallene 50 hun/17 han. Der var (vistnok) ikke andre arter, der gjorde sig synlige) Sidste træk leverede dagens flotteste – en smuk dame på ca 7kg. Ellers var gennemsnitstørrelsen, ligesom de seneste år en del under det niveau, vi havde 5 år tilbage. Den samme erfaring har vi (logisk nok) oplevet ved årets lystfiskeri. Elfiskeriet udgør sammen med lystfiskeriet, optælling af gydebanker, og bestandsanalyser et godt grundlag for en bestandsvurdering – det synes pt. at se fornuftigt ud.

Men alt i alt et godt resultat, som hvad rognmængde angår nok er lidt over det ønskede. Pasningsholdet fra Skibelund Dambrug (Per Hougaard, Jørgen? og Bent Riis ) sørgede for returnering af udstyr til Skibelund dambrug. De gav iøvrigt udtryk for, at det var meget flotte fisk, der nu var i deres varetægt.

Sidegevinsten var som altid en masse hyggesnak – mest om fisk, fiskesteder og grej – som måske kan blive en gevinst ved næste års fiskeri.Dagens afslutning ved Nybro var et regulært festfyværkeri, da et jagtselskab tæt på sendte en større flot ænder til himmels i vild flugt.

Udstyret: Fungerede generelt ok.

De nyere vugger fik en positiv bemærkning. Karret i båden kunne være lidt mere rummeligt, og forsynet med et net, så frihedssøgende fisk ikke skal genfanges i bunden af båden.

Tak til alle deltagere for et god indsats.

Tak til PE-holdet for en altid velvillig indsats.

Tak til Bjarke Dehli (biolog) – vores professionelle hjælper.

Børnekulturugen

Hjælpere søges til Børnekulturugen søndag 17. oktober 9-14. på Justesens plæne ved Regnskoven.

May be an image of 1 person and body of water

Efterårsferien og Børnekulturugen nærmer sig, og klubben deltager igen i år. Der er altid masser af børn der gerne vil prøve at fiske, og vi skal hjælpe dem til at få succes 🙂Vi fisker hovedsageligt med regnorm, og enkelte prøver nok en spinner.

Opgaven er ret simpel: Lær børnene at kaste med fiskestang, hjælp med at sætte orm på og tage fisk af.

Og hvis du så kan fortælle lidt om fiskene i Gudenåen og en lystfiskerhistorie, så kan du det der skal til 🙂

Vi plejer at have travlt, så 5-6 mand er målet.

Hvis muligt må du gerne finde lidt orm i haven at tage med.

Du kan tilmelde dig her, eller til Kåre på kaarebach@gmail.com / 31 32 84 69