Klubbens historie

Randers Sportsfisker Klub (RSK) er grundlagt d. 5. marts 1951.

Klubbens primære fiskevande er ved Gudenåen og Alling å. Der er fanget laks på over 18 kg, havørred over 10 kg og gedder over 14 kg i vore fiskevande.

RSK råder over eget klubhus i Gjerrild på Norddjurslands kyst. Endvidere har vi eget klublokale på Høvejen 17 i Randers, hvor vi hver tirsdag i perioden september til maj holder klubaften.

Vi arrangerer en årlig Aborrekonkurrence i Gudenåen og Randers fjord. Du kan læse mere om konkurrencen her: Aborrekonkurrencen

Allingåen har vi plejet i mange år og nu viser resultaterne sig. Under elfiskeri bliver der fanget masser af fisk.

RSK er medlem af:

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet
www.gudenaasammenslutningen.dk

Gudenåens Ørredfond
www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef.aspx