Godt nytår 🎉

Kære medlemmer i Randers Sportsfisker Klub,

Først og fremmest ønskes I alle en glædelig (bag)(h)jul og et godt og fiskebringende nyt år.

Det vigtigste i dette er som altid indkaldelsen til generalforsamling d. 25. jan 2022.

Der er dog et stort forbehold, fordi i skrivende stund ser det ikke lyst ud for afviklingen af generalforsamlingen. Igen er det coronaspøgelset, der viser sit grimme ansigt…

Så selvom vi nu skriver, at generalforsamlingen afholdes 25. januar 2022, skal I holde øje med facebook eller hjemmesiden, hvor vi vil opdatere jer på afvikling eller udskydelse af denne.

Til gengæld bliver der nok at drøfte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremlægger et ny sæt vedtægter til afløsning af vore meget gamle love.

Endvidere er der indkommet et forslag om optagelse i Danmarks Sportsfisker Forbund.

Se dagsorden og udkast til de reviderede klubvedtægter i PDF link neders i dette opslag.

På bestyrelsens vegne

Jan Hyllested

Formand RSK

Klubaften aflyst

Vi aflyser vores klubaften på tirsdag og næste tirsdag, således at vi først mødes igen tirsdag d.05. januar.

Begrundelsen for dette er dels manglende fremmøde og den kendsgerning, at der er flere af de faste, der ikke kommer på tirsdag.

Den stigende smitte i samfundet bidrager også til beslutningen.

Elfiskeri 2021

ELFIKERI ALLING Å 2021

1. lørdag i nov. er blevet den udvalgte dato – og i år var det et godt valg. Vejret var gråt, roligt og uden regn. Vandet havde en passende højde, men var noget grumset – det gav en lidt urolig generator i starten, men da den først kom igang fungerede den fint. Det samme med bådmotoren, som insisterede på benzin inden den ville arbejde – det fik den så og kørte fint. Udstyret havde Per Hørdum hentet i depotet ved Skibelund.

Ca 10 mand mødte op – de fleste med god erfaring.Så mænd og udstyr fik det hele til at hænge sammen, og kunne tage hul på de første to træk opstrøms Nybro. De leverede på kort tid 17 fisk – heraf 7 hanner, som sidste år var en mangelvare. Nedstrøms Nybro var fangstfrekvensen knap så stor, men da vi nåede middag, sagde tallene 50 hun/17 han. Der var (vistnok) ikke andre arter, der gjorde sig synlige) Sidste træk leverede dagens flotteste – en smuk dame på ca 7kg. Ellers var gennemsnitstørrelsen, ligesom de seneste år en del under det niveau, vi havde 5 år tilbage. Den samme erfaring har vi (logisk nok) oplevet ved årets lystfiskeri. Elfiskeriet udgør sammen med lystfiskeriet, optælling af gydebanker, og bestandsanalyser et godt grundlag for en bestandsvurdering – det synes pt. at se fornuftigt ud.

Men alt i alt et godt resultat, som hvad rognmængde angår nok er lidt over det ønskede. Pasningsholdet fra Skibelund Dambrug (Per Hougaard, Jørgen? og Bent Riis ) sørgede for returnering af udstyr til Skibelund dambrug. De gav iøvrigt udtryk for, at det var meget flotte fisk, der nu var i deres varetægt.

Sidegevinsten var som altid en masse hyggesnak – mest om fisk, fiskesteder og grej – som måske kan blive en gevinst ved næste års fiskeri.Dagens afslutning ved Nybro var et regulært festfyværkeri, da et jagtselskab tæt på sendte en større flot ænder til himmels i vild flugt.

Udstyret: Fungerede generelt ok.

De nyere vugger fik en positiv bemærkning. Karret i båden kunne være lidt mere rummeligt, og forsynet med et net, så frihedssøgende fisk ikke skal genfanges i bunden af båden.

Tak til alle deltagere for et god indsats.

Tak til PE-holdet for en altid velvillig indsats.

Tak til Bjarke Dehli (biolog) – vores professionelle hjælper.

Børnekulturugen

Hjælpere søges til Børnekulturugen søndag 17. oktober 9-14. på Justesens plæne ved Regnskoven.

May be an image of 1 person and body of water

Efterårsferien og Børnekulturugen nærmer sig, og klubben deltager igen i år. Der er altid masser af børn der gerne vil prøve at fiske, og vi skal hjælpe dem til at få succes 🙂Vi fisker hovedsageligt med regnorm, og enkelte prøver nok en spinner.

Opgaven er ret simpel: Lær børnene at kaste med fiskestang, hjælp med at sætte orm på og tage fisk af.

Og hvis du så kan fortælle lidt om fiskene i Gudenåen og en lystfiskerhistorie, så kan du det der skal til 🙂

Vi plejer at have travlt, så 5-6 mand er målet.

Hvis muligt må du gerne finde lidt orm i haven at tage med.

Du kan tilmelde dig her, eller til Kåre på kaarebach@gmail.com / 31 32 84 69

Godt nytår

Nyhedsbrev 2021

Velkommen til nyhedsbrevet fra Randers Sportsfisker Klub.
Dette nyhedsbrev afspejler meget godt året 2020 og situationen lige nu i skrivende stund.

For intet har været som normalt og er det fortsat ikke. COVID 19 har i den grad ændret vores hverdag. Derfor vil indholdet af dette nyhedsbrev ikke indeholde ret meget angående fremtidige arrangementer, da ingen har en chance for at kunne forudse situationen bare en uge frem i tiden. Bestyrelsen har derfor valgt at fokusere på den kommende generalforsamling.

Den er nemlig lidt vigtig mht bestyrelsens sammensætning.
Vi skal nemlig helst have lavet udskiftning på et par pladser. Normalt vil en sådan udmelding jo betyde, at folk holder sig langt væk af frygt for at komme i betragtning til bestyrelsen.

Men frygt ej. Vi har nemlig også styr på dette, så der faktisk på forhånd allerede er folk, der gerne vil stille op til bestyrelsen.
Vi havde derfor gennem det meste af efteråret en forventning om at kunne afholde generalforsamlingen i andre og større lokaler end vores nuværende.

Denne forventning er stille og roligt blevet skudt i sænk i løber af december, og nu er der i hvert fald ingen, der kan gennemskue, hvornår det igen bliver muligt at afholde en fysisk generalforsamling.

Havørred fanget (og genudsat) i november 2020 i Gudenåen (7.35kg/85cm)

Så kan vi som alle andre generalforsamlingen, men det løser jo ikke vores problem med at lave udskiftningen i bestyrelsen. Så derfor har bestyrelsen truffet det ”anderledes” valg at gennemføre en generalforsamling via SKYPE. Og ja. Det er absolut ikke uden udfordringer, men vi mener faktisk, at fordelene opvejer ulemperne: Med til vores beslutning hører også det faktum, at vi til vores generalforsamlinger sjældent er flere end 10 medlemmer flere end selve bestyrelsen. Endvidere indstiller bestyrelsen til uændret kontingent, og vi har heller ingen forslag til generalforsamlingen.


Vi skulle have e-mail på alle medlemmer, men hvis I er nogen, der ikke har givet RSK deres e-mail, så må I gerne sende en besked til kassereren.

Vær venlig at logge jer på senest kl.18:55.

Generalforsamling 2021

Tirsdag 26. januar kl.19:00 på Skype Dagsorden:

1: Valg af dirigent(mødeleder)

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af regnskabet

4: Orientering fra diverse udvalg

5: Indkomne forslag.

Årets vinderfisk

6: Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

7. Valg i flg. § 4.

På valg til bestyrelsen er flg.:

Jan Hyllested– Genopstiller

Carsten L. Hansen – Genopstiller

Jens Degenkolv – Genopstiller

Kasper Stjernegaard – Ønsker ikke genvalg til bestyrelsen men vil evt. stille op som suppleant

Endvidere ønsker Jens Salling at stoppe nu før tid.

Endvidere valg af to suppleanter

Ørredfonden:

Per Hørdum og Poul Jeppesen

Revisorer:

Jens Hagensen og Preben Nielsen

Eventuelt

8. Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen.

Ny hjemmeside
Klubben har pr. 1.1.2021 skiftet hjemmeside udbyder.
Derfor er vi begyndt forfra på siden, og der vil her i begyndelsen være ting, der endnu ikke er kommet på. Især fordi vi er lidt udfordret af sygdom i bestyrelsen. Men der arbejdes ihærdigt på sagen. Vi håber med den nye side både at få en billigere løsning men frem for alt også en løsning, hvor det vil være lettere for bestyrelsen at oprette nyheder og lign. Der må vi nemlig indrømme, at det ikke har været lige let med den gamle.

Vi vil gerne have en mere dynamisk hjemmeside, der faktisk også bruges til noget fornuftigt.

Fangstindrapportering
Bestyrelsen har overvejet flere løsninger, men er kommet frem til, at den mest fornuftige løsning hedder fangstjournalen og er udviklet af DTU Aqua.

Bestyrelsen har mulighed for at trække data på klubbens medlemmers fangst og på den måde få overblik over fangsterne. At vi så støtter videnskaben, er blot en yderligere fordel.

Vi vil beskrive fangstjournalen mere udførlig på vores hjemmeside i løbet af kort tid. DTU skriver selv følgende: ” Registrer dine fisketure og giv videnskaben en hånd med vigtig viden om vores fiskebestande. DTU’s Fangstjournal gør det samtidig nemt at holde styr på egne fangster og tilhørende billeder. Du kan vinde præmier, “prale” med fangster samt se hvad andre fanger og “praler” med. Du kan også sagtens holde dine fangster og fiskepladser hemmelige.

Opret dig selv som bruger, og du kan begynde at registrere dine fisketure med det samme!

Link til fangstjournalen: https://fangstjournalen.dtu.dk/

Geddetur/laksetur
Nu skrev jeg ganske vist tidligere, at vi ikke ville planlægge for aktiviteter i den nærmeste fremtid grundet COVID 19.
Her er der dog en undtagelse.

Vi afholder derfor en klubtur efter gedder søndag d.14. marts, hvor vi mødes på vores stykke ved Gudenåen (Ulstrup) kl.09:00. Klubben giver to rundstykker pr. mand (smurte og pakket i enkeltposer) Drikkevarer medbringer folk selv.

Gedde fanget i Gudenåen på flue (5+kg)

Vi snakker som udgangspunkt om en geddetur, men hvis laksene allerede er kommet, kan der naturligvis også fiskes efter dem.
Vi kan efter al sandsynlighed kun være 10 personer samlet, så derfor gælder det normale, at dem der først melder sig til, kommer med. Tilmelding på aktiviteten der oprettes på klubbens facebookside eller alternativt på formand@randerssportsfiskerklub.dk

Fisketider i vore vande

Allingåen: 1. marts – 15. november. Begge dage inkl.

Gudenåen: 16. januar – 15. november. Begge dage inkl.

Nedfaldsfisk er fredet i klubbens fiskevande og skal straks genudsættes uanset tilstand.

Godt fiskeår 2021.

Jan Hyllested

Formand Randers Sportsfisker Klub